6kw.15

DCHV系列——高压隔离型降压DCDC变换器

 

DCHV系列隔离型降压DCDC变换器专门为氢燃料电池系统,乘用、商用电动汽车等应用场景开发。

该产品主要为系统提供12V及24V低压供电。

 

技术参数:

型号 DCHV12-2 DCHV24-3 DCHV24-6
额定输出功率 2 kW 3 kW 6 kW
峰值输出功率 2.2 kW@6 min 3.3 kW@6 min 6.6 kW@6 min
额定输出电压 13.8 V 27 V 27 V
使能方式 CAN使能,硬线使能
额定输入电压 360 V or 540 V
输入电压范围 250 V ~ 750 V
输出电压范围 9 V~ 18 V 20 V~ 32 V 20 V~ 32 V
输出额定电流 140 A 110 A 220 A
输出稳压精度 <100 mV
效率 > 93%
工作环境温度 -20℃ ~ +65℃
尺寸(mm) 273x174x109 305x245x126
重量(kg) 3.5 7

 

首页    DCHV系列——高压隔离型降压DCDC变换器